loading

Listenbox plus license

Listenbox plus License คือ สิทธิ์การใช้งาน Listenbox application ที่มีฟังก์ชันครบครันพร้อมต่อการรับผลการประเมินจากผู้รับบริการ โดยจุดเด่นของ Listenbox plus license มีดังต่อไปนี้

สร้างแบบประเมินไม่จำกัดจำนวน

แบบประเมินหมายถึง ชุดของคำถามที่เรากำหนดขึ้นเพื่อรับผลการประเมิน ณ​ เวลาใดๆเวลาหนึ่ง โดยสามารถสร้างแบบประเมินได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เลือกใช้งานได้ครั่งละ​ 1 แบบประเมิน

รองรับคำถาม 4 ประเภท

ระบบรองรับการตั้งคำถามออกมาทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ, แบบสอบถามแบบตัวเลือกเดียว, แบบสอบถามแบบหลายตัวเลือก และแบบสอบถามในลักษณะรับข้อความ จากผู้ใช้งาน

สร้างคำถามได้สูงสุด 10 คำถาม / แบบประเมิน

สามารถสร้างคำถามได้สูงสุดถึง 10 คำถาม ต่อแบบประเมิน รองรับการจัดลำดับของคำถาม กรณีที่มีการประเมินใดๆเข้ามา จะไม่สามารถทำการแก้ไขคำถามได้อีก ต้องดำเนินการสร้างใหม่

ดูผลการประเมินผ่านแอป

สามารถเรียกดูรายงานได้ผ่านตัวเครื่องประเมิน รายงานที่เรียกดูสามารถเรียกดูได้ครั้งละ 1 คำถาม

ปรับแต่งหน้าตาแบบประเมิน

มีฟังก์ชันการปรับแต่งหน้าประเมิน ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแบบประเมินของคุณให้ตรงกับธีมของธุรกิจ, กิจกรรม หรือเทศกาลต่างๆได้

Export รายงานในรูปแบบ Excel และ PDF File

สามารถ Export รายงานออกมาในรูปแบบ PDF และ Excel เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยการ Export จะอยู่ในรูปแบบแบบประเมิน​ (รวมทุกคำถามในไฟล์เดียว)

Listenbox LP10-TG1 - 21,900 บาท

เครื่องประเมินขนาดหน้าจอ 10 นิ้ว มาพร้อมกับ Listenbox Plus license

  • CPU RK3228, Ram 2GB, Rom 16GB
  • Capacitive Touchscreen
  • รองรับการใช้งาน Wifi 2.4, RC45 (Lan)
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี, Software license ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานตัวเครื่อง
seo-image

คำถามแบบ: ประเมินความพึงพอใจ

เป็นคำถามลักษณะที่ใช้รับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยสามารถเลือกสร้างตัวเลือกได้ตั้งแต่ 2-5 ตัวเลือก อาทิเช่น ดี, เฉยๆ, แย่

คำถามแบบ: แบบสอบถาม - ตัวเลือกเดียว

มีลักษณะคล้ายคำถามแบบประเมินความพึงพอใจ แต่แบบสอบถาม - ตัวเลือกเดียว จะเป็นการเก็บเพียงจำนวนครั้งที่เลือกจากการประเมินทั้งหมด (จะไม่มีการให้คะแนนให้รูปแบบเชิงประสิทธิภาพ)

คำถามแบบ: ข้อความ

อยู่ในลักษณะที่เปิดให้ผู้มาใช้บริการ กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นรายคำตอบ