Listenbox จำหน่ายเครื่องประเมินการให้บริการ

จำหน่ายเครื่องประเมิน

เริ่มต้น 14,900 บาท

เรียกดูรายงานแบบรายวันและรายเดือนได้ผ่านเครื่อง
Export รายการประเมินออกมาได้ในรูปแบบ Excel (CSV)

What is Listenbox ?

Listenbox คืออะไร ?

คือเครื่องประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เหมาะกับการใช้งานที่จุดบริการต่างๆ ทำงานแบบออฟไลน์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียกดูรายงานได้ผ่านตัวเครื่อง หรือดาวน์โหลดเป็นรายการข้อมูลการประเมินที่อยู่ในรูปแบบ Excel File (CSV)

เครื่องประเมินความพึงพอใจ
Listenbox Lite - Feature

ฟังก์ชันของเครื่องประเมินความพึงพอใจรุ่น Lite

Services

กำหนดคำถามได้เอง

สามารถตั้งคำถามได้ด้วยตนเองผ่านระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันบนเครื่องประเมิน

01
Services

ปรับแต่งแบบประเมินได้อิสระ

สามารถแก้ไขภาพพื้นหลัง, ปรับเปลี่ยนไอคอนและข้อความของตัวเลือกในแบบสอบถามได้

02
Services

ระบบ Authentication

มีระบบป้องกันการเข้าถึงระบบหลังบ้านด้วยการยืนยันรหัสผ่าน หรือการใช้ License Code ของตัวอุปกรณ์​

03
Services

การทำงานแบบ Offline

ระบบทำงานแบบออฟไลน์ ความเห็นของผู้ประเมินถูกจัดเก็บไว้บนเครื่องประเมินของคุณ

04
Services

รายงานผลรายวัน / รายเดือน

สรุปรายงานที่สามารถเลือกดูผลการประเมินแบบรายวันหรือรายเดือนได้ตามต้องการ

05
Services

Export รายการประเมิน

ระบบรองรับฟังก์ชันการ Export รายการการประเมินให้อยู่ในรูป Excel File (CSV)

06